Kvalifikacijos kėlimas

2012 m. rugsėjo 6 d. dr. Marija Prokopčik perskaitė pranešimą „Digitization of Cour Book Collection of Grand Duchy of Lithuanina: Challenges and Decisions“ tarptautiniame kongrese „Национальная библиотека как феномен культуры“; Minskas, Baltarusija, 2012 rugsėjo 5–7 d. Pranešimo tekstas paskelbtas konferencijos medžiagos rinkinyje. Pranešimo tekstas taip pat yra prieinamas svetainės skiltyje Publikacijos.

2012 m. rugsėjo 6 d. Tatjana Timčenko perskaitė pranešimą „Оцифровка коллекции книг судных дел Библиотеки Вильнюсского университета“ IV tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „El’Manuscript-2012. Информационные технологии и письменное наследие“; Petrozavodskas, Rusija, 2012 m. rugsėjo mėn. 3–8 d. Pranešimo tekstas prieinamas svetainės skiltyje Publikacijos.

2012 m. spalio 10 d. Tatjana Timčenko perskaitė paskaitą „К вопросу о стратегиях подготовки документов к оцифровке (на материале проекта оцифровки коллекции книг судных дел БВУ)“ II tarptautiniame seminare „Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия“; Rankraščių tyrimo institutas Matenadaran, Jerevan, Armenija, 2012 m. spalio 7–11 d.

2012 m. lapkričio 5 d. Tatjana Timčenko pristatė projektą „LDK teismų knygų skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas“ tarptautiniame seminare „Rytų Europos politinis / etninis / konfesinis / kalbinis žemėlapis: istorija ir dabartis“; Vilnius-Supraslė, lapkričio 5–10 d.

2012 m. lapkričio 16 d. Tatjana Timčenko perskaitė pranešimą „LDK teismų knygų, saugomų VUB, skaitmeninimo projektas: tyrimų perspektyvos“ tarptautinėje konferencijoje „Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių idėjų sklaida”; Vilnius, 2012 m. lapkričio 15–16 d.

2013 m. spalis, dalyvavimas tarptautiniame seminare "Manuscript Care and Conservation"; konsultacijos dokumento aprašo ženklinimo klausimais (dr. Matthew Driscoll, Kopenhagos Universiteto Arna Magnus instituto direktorius, ilgametis TEI rankraščių aprašymo darbo grupės narys).

2014 m., balandis–gruodis, dr. Lou Burnardo konsultacijos.