Asmenvardžių paieška

IdentifikatoriusAsmenvardžiaiPareigosPaminėta
DorCas1 lt Časlovaitė Dorota Voropajienė pl Czasławska Dorota Woropajowa lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
KriRom1 lt Romanovičiūtė Kristina Kušlienė pl Romanowiczówna Krystyna Kuszlowa lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
AleZol1 lt Žolčevskis Aleksandras pl Zołciewski Alexandr lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
JonBab2 lt Babušinskis Jonas pl Babuczynski Jan lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
JokZak1 lt Žakevičius Jokūbas pl Zakowicz Jakub lt Vonžodų pavaldinys pl Poddany Wązodow
PovSro1 lt Sroderskis Povilas pl Sroderski Paweł lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziemianin województwa trockiego, szlachtic
MykPac2 lt Pacas Mykolas pl Pac Michał lt LDK vėliavininkaitis, Vasilkuvo seniūnas pl Chorążyca WXL starosta Wasilkowski
VlaVel1 lt Velčickis Vladislovas pl Wielczycki Nieszczycki Władysław lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
MarGan1 lt Gancevičius Martynas pl Hansewizc Marcin lt Trakų vaivadijos žemionis, Vasilkuvo tarnautojas pl Urzędnik MykPac2
KotPet1 lt Petrimaitė Kotryna Velčickienė pl Petrymańska Katarzyna Wielczycka lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
KazTol1 lt Toločka Kazimieras pl Tołoczka Kazimierz lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
JonMor2 lt Mordas Jonas pl Mordas Jan lt Kauno pavieto generalinis vaznys pl Generał Powiatu Kowieńskiego
JonSam1 lt Samuckis Jonas pl Samucki Jan lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziemianin województwa trockiego, szlachtic
JonBer3 lt Bernotanskis Jonas pl Bernatonski Jan lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziemianin województwa trockiego, szlachtic
KazAtv1 lt Atvickis Storeckis Kazimieras pl Atviecki Storecki Kazimierz lt Stalininkas, Vilniaus miesto teisėjas pl Stolnika Sędzia Grodzki wileński
KonVod1 lt Vodinskaitė Konstancija Butlerienė pl Wodynska Konstancya Butlerowa lt Karūnos pakamarienė pl Podkomrzyna Koronna
PetDus1 lt Rudamina Duseckas Dupackas Petras pl Rudomina Dusiacki Dupacki Piotr lt Starodubo seniūnas ir Vilniaus pavaivadis pl Starosta Starodubowski, podwojewodzi wileński
SamVol1 lt Volskis Samuelis pl Wolski Samuel lt Vilniaus vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa wilenskiego
Zeln lt Zelniovai pl Zielniowie lt Trakų vaivadijos žemionys pl ziemianie województwa trockiego
JurBor1 lt Bortautas Jurgis pl Bortovt Jerzy lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
KazBor1 lt Bortautas Kazimieras pl Bortovt Kazimierz lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
RegSur1 lt Surkontaitė Regina Bortautienė pl Surkontowna Regina Bortowtowa lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
JonGro2 lt Grodzevičius Jonas pl Grodziewicz Jan lt Trakų vaivadijos generalinis vaznys pl jenerał JKMści województwa trockiego
LeoDau1 lt Daugėlaitė Leonarda Vasiliauskienė pl Dowgiełanka Leonarda Wasilewska lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemian. województwa trockiego
JurJac3 lt Jacunskis Janovskis Jurgis pl Jacunski Janowski Jerzy lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
StaPet10 lt Petkevičius Stanislovas pl Pietkiewicz Stanisław lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
IzaPet1 lt Petkevičius Izaokas pl Pietkiewicz Isaak lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
JokPet3 lt Petkevičius Jokūbas pl Pietkiewicz Jakub lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
ZofPet6 lt Petkevičiūtė Borskienė Zofija pl Pietkiewiczowna Borska Zofia lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
AndSos1 lt Šostakas Andrius pl Szostak Andrzej lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
AndBor1 lt Borskis Andrius pl Borski Andrzej lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
KriPet3 lt Petkevičiūtė Kristina pl Pietkiewiczowna Krystyna lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
KotPet2 lt Petkevičiūtė Šostakienė Kotryna pl Pietkiewiczowna Szostakowa Katarzyna lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
ZofAnt1 lt Antanavičiūtė Vaišnytė Zofija Petkevičienė pl Antoniewiczówna Zophia Pietkiewiczowa lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego
KazGry1 lt Grybauskas Kazimieras pl Grzybowski Kazimierz lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziemianin województwa trockiego

Lapai