Asmenvardžių paieška

IdentifikatoriusAsmenvardžiaiPareigosPaminėta
KriZud1 lt Žudevičius Kristupas pl Żudzewicz Krzysztof lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
JokZud1 lt Žudevičius Jokūbas pl Żudzewicz Jakub lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
KotSem1 lt Semaškaitė Kotryna pl Siemaszkowna Katarzyna lt Trakų vaivadijos žemionė pl ziem. województwa trockiego
IevBur1 lt Burneikaitė Ieva pl Burniejkowna Ewa lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
ValByt1 lt Bytautavičius Valentinas pl Bitowtowicz Walenty lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
JonMil3 lt Mileničius Jonas pl Milenicz Jan lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziem. województwa trockiego
JonMus1 lt Musničius Jonas pl Mucnicz Jan lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
PetMus1 lt Musničius Petras pl Mucnicz Piotr lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
MykMus1 lt Musničius Mykolas pl Mucnicz Michał lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
ElzSko1 lt Skorulskytė Elžbieta pl Skorulska Halszka lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
OnaRap1 lt Rapackytė Ona pl Rapackowna Anna lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
MikSai2 lt Saibutas Mikalojus pl Saybut Mikołaj lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
KriTai1 lt Tailetas Kristupas pl Taylet Krzysztof lt Generalinis vaznys pl generał
KriKir1 lt Kirklevskis Kristupas pl Kirklewski Krzysztof lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
KonKir1 lt Kirklevskis Konstantinas pl Kirklewski Konstantin lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
SamKir1 lt Kirklevskis Samuelis pl Kirklewski Samuel lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
KriKru1 lt Krukovskytė Kristina Kirklevskienė pl Krukowska Krystyna Kirklewska lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
AbrSam1 lt Samulevičius Samuelevičius Abraomas pl Samulewicz Samuelewicz Abram lt Trakų žydas, žydų jurisdikos vaitas pl Žyd trocki, wójt jurysdyki zydowskiej
AtaJok1 lt Jokūbavičius Atarkas pl Jakubowicz Atark lt Pasvalio žydas pl Żyd poswoliski
BenMar1 lt Markevičius Benjaminas pl Markiewicz Beniamin lt Trakų žydas pl ziem. województwa trockiego
DorZal1 lt Zaleskytė Hebrovskienė Dorota pl Zaleskowna Dorota Hebrowska lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
SamHeb1 lt Hebrowskis Samuelis pl Hebrowski Samuel lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
PovHeb1 lt Hebrowskis Povilas pl Hebrowski Paweł lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
JonHeb1 lt Hebrowskis Jonas pl Hebrowski Jan lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
KazHeb1 lt Hebrowskis Kazimieras pl Hebrowski Kazimierz lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
PetHeb1 lt Hebrowskis Petras pl Hebrowski Piotr lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
LauFal1 lt Falkovskis Laurynas pl Fałkowski Wawrzyniec lt Trakų vaivadijos Generalinis vaznys pl ziem. województwa trockiego
JonZan1 lt Zankevičius Jonas Juozapas pl lt Kijevo pastalininkas pl Podstoli kijowski
MarTva1 lt Tvarogaitė Marijana pl Twarogowska Maryanna ej lt Kijevo pastalininkienė pl postolinia kijowska
JuoCer1 lt Černikas Juozapas pl Czernik Joseph lt Dorpato pastalininkas pl Podstoli derptski
KriVol2 lt Volčkaitė Kristina Černikienė pl Wołczkówna Krystyna Czernikowa lt Dorparo pastalininkienė pl Podstolinia derptska
CepVin1 lt Vindalas Čepukas pl Wyndal Czepuk lt pavaldinys pl ziem. województwa trockiego
JokDim1 lt Dimša Jokūbas pl Dymsz Jakub lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziem. województwa trockiego, szlachtic
JonVor1 lt Voropajus Jonas pl Woropaj Jan lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
MykVor1 lt Voropajus Mykolas pl Woropaj Michał lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego

Lapai