Asmenvardžių paieška

IdentifikatoriusAsmenvardžiaiPareigosPaminėta
SamBar2 lt Bareničius Samuelis pl Barenicz Samuel lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
JonBar3 lt Bareničius Jonas pl Barenicz Jan lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
StaKor2 lt Koritinskis Stanislovas pl Korytyński Stanisław lt Lydos taurininkas pl cześnik lidzki
PetBut2 lt Butrimskis Petras pl Butrymski Piotr lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
AleMar1 lt Margevičius Aleksandras pl Margiewicz Aleksandr lt Trakų kamarininkas pl Komornik trocki
SamCir1 lt Čirinkevičius Sadkovičius Samuelis pl Czyrykiewicz Sadkowicz Samuel lt Trakų žydas pl Żyd Zboru trockiego
JokKac1 lt Kačanavičius Jokūbas pl Kaczanowicz Jakub lt Trakų burmistras pl burmistr miasta Trockiego
AleJog1 lt Jogaila Aleksandras pl Jagiełło Aleksandr lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
MykZbo1 lt Zborovskis Mykolas pl Zborowski Michał lt Trakų vaivadijos generalinis vaznys pl General województwa trockiego
JuoSin1 lt Sinkevičius Juozapas pl Sienkiewicz Józef lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
StaHor1 lt Horodeckis Stanislovas pl Horodecki Stanisław lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
StaMon2 lt Mončunskis Kasparavičius Stanislovas pl Monczunski Kasperowicz Stanisław lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
JusBun1 lt Bunkaitė Justina Dolengauskienė Jonienė Horodeckienė Mikalojienė pl Bunkowska Justyna Dołęgowska Janowa Horodecka Mikołajowa lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
StaKre1 lt Kreciunskis Stanislovas pl Kreciunski Stanisław lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
AleKre1 lt Kreciunskis Aleksandras pl Kreciunski Aleksandr lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
AndCho1 lt Chorka Andrius pl Chorka Jedrzej lt LDK dvaro generalinis vaznys pl Generał JKMci nadworny
AndBer1 lt Bereckis Andrius pl Berecki Jędrzej lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
JonGur2 lt Gurskis Jonas Kazimieras pl Gurski Jan Kazimierz lt Smolensko žirgininkas pl Koniuszi smoleński
OnaJak2 lt Jakimskaitė Ona Korsakienė Stanislovienė pl Jakimska Anna Korsakowa Stanisławowa lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
PetBor3 lt Boreiša Petras pl Boreysza Piotr lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
KazBei1 lt Beinartas Kazimieras pl Beynart Kazimierz lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
JonJan4 lt Januškauskas Jokūbavičius Jonas pl Januszkowicz Jakubowicz Jan lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
MagJan3 lt Magdalena Januškauskienė pl Magdalena Januszkowa lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
JonSus1 lt Šuševičius Jonas pl Szuszewicz Jan lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
KazBog1 lt Bogumilas Kazimieras pl Bogumił Kazimierz lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
PovBar1 lt Barlamas Povilas pl Barłom Paweł lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szlach.
JonBar4 lt Barlamas Jonas pl Barłom Jan lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szlach.
RapKul1 lt Kulvinskis Rapolas Zigmantas pl Kulwinski Rafał Zygmunt lt Kauno horodničius pl Horodniczy Kowięski
KonMoz1 lt Mozelevskytė Konstancija Ozmejevskienė pl Modzelewska Konstancja Ozmiejewska lt Trakų vaivadijos žemionė pl ziem. województwa trockiego
OnaGre1 lt Gregoravičiūtė Ona pl Hrehorowiczówna Anna lt Trakų vaivadijos žemionė pl ziem. województwa trockiego
JadSir1 lt Sirevičiūtė Jadvyga Virpšienė pl Syrewiczówna Jadwiga lt Trakų vaivadijos žemionė pl ziem. województwa trockiego
AdoVir1 lt Virpšas Adomas pl Wirpsz Adam lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
AleVir1 lt Virpšas Aleksandras pl Wirpsz Aleksandr lt Trakų vaivadijos žemionis pl ziem. województwa trockiego
MarX2 lt Bialoglova Marina pl Białogłowa Maryna lt Atvykėlė iš Rusijos pl z ruskich krajów
SamZbi1 lt Zbinskis Samuelis pl Zbiński Samuel lt Trakų vaivadijos generalinis vaznys pl generał JKMci woj. trockiego

Lapai