Asmenvardžių paieška

IdentifikatoriusAsmenvardžiaiPareigosPaminėta
KriTru1 lt Truškauskas Kristupas pl Truszkowski Krzysztof lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
VaiBei1 lt Beinartas Vaitiekus pl Bejart Wojciech lt Vilniaus kanauninkas, kapitulos prokuratorius pl kanonik, prokurator kapituły wileńskiej
JurLuk3 lt Lukovičius Jurgis Vladislovas pl Łukowicz Jerzy Władysław lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
AntRoz1 lt Rozemberkas Antonijus pl Rosemberyk Antonius lt Kauno miestietis pl Mieszczanin kowięski
LiuSol1 lt Solatickis Liudvikas pl Sołatycki Ludwik lt Aukštadvario vienuolyno preoras pl Przeora konwentu Wysokodworskiego
SamDau1 lt Daugėla Samuelis Jonas pl Dowgiało Samuel Jan lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
OnaVoi1 lt Voinaitė Ona Daugėlienė pl Wojnówna Anna Dowgialowa lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
JurFed1 lt Fedorovičius Jurgis pl lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
ZofJas1 lt Jasudavičiūtė Zofija Fedorovičienė pl lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
JonSko1 lt Skolskis Jonas Vladislovas pl Skolski Władysław lt Trakų stalininkas pl Stolnik trocki
OnaAre1 lt Aremberkaitė Ona Skolskienė pl Aremberkówna Anna Skolska lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
MikVai2 lt Vaidagas Mikalojus pl Woydag Mikołaj lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
RapVai1 lt Vaidagas Rapolas Kristupas pl Woydag Rafał Krzysztof lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
MotVai1 lt Vaidagas Zigmantavičius Motiejus pl Woydag Zygmuntowicz Maciej lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
MikJan14 lt Švabinas Jančiauskas Mikalojus pl Szwabin Janczewski Mikołaj lt Trakų vaivadijos generalinis vaznys pl General województwa trockiego
JokX1 lt Jokūbas pl Jakub lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
MarRep1 lt Repiakas Ropiakas Mikalojevičius Martynas pl Repiak Ropiak Mikołajowicz Marcin lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
CepTri1 lt Tribendis Čepukas pl Trybezdz Czepuk lt Bernas pl Chłop
TroKra1 lt Krasauskas Trojanas pl Krasowski Trojan lt Kauno pavieto žem. pl ziem. powiatu kowieńskiego
EleDun1 lt Dunaitė Elena Krasauskienė pl Dunaiowna Helena Krasowska lt Kauno pavieto žem. pl ziem. powiatu kowieńskiego
PetX2 lt "Perkrikštas" Petras pl "Perechryst" Piotr lt Pakrikštytas žydas pl ziem. województwa trockiego
VilKle1 lt Kleikandas Vilhelmas pl Klejkand Wilhelm lt Majoras pl Major
JonPet8 lt Petražickis Jonas pl Petražycki Jan lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
KazBud2 lt Budinskas Kazimieras pl Budziński Kazimierz lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
LukKre1 lt Krevski Lukošius pl Krewski Łukasz lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
ZuzLuk1 lt Lukovickytė Zuzana Krevskienė pl Łukowickowna Zuzana Krewska lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
KriZen1 lt Zenkevičius Kristupas pl Zienkiewicz Krzysztof lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
JokDor1 lt Doroševskis Jokūbas pl Doroszewski Jakub lt Trakų vaivadijos žem., bajoras pl ziem. województwa trockiego, szl.
BenSap1 lt Sapiega Benediktas Povilas pl Sapieha Benedykt Paweł lt LDK iždininkas pl Podskarbi WKL
PetGro2 lt Grodzickis Petras pl Grodzicki Piotr lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
KriGri2 lt Grinkevičius Jonavičius Kristupas pl Grynkiewicz Janowicz Krzysztoph lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
OnaVer1 lt Verseckytė Ona Grinkevičienė pl Wersocka Anna Grynkiewiczowa lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
ZofVer2 lt Verseckytė Zofija Gedgaudienė pl Wersocka Zofia Giedzgołdowa lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
MikGed2 lt Gedgaudas Mikalojus pl Giedzgod Giedzgołd Mikołaj lt Trakų vaivadijos žem. pl ziem. województwa trockiego
JonDol1 lt Dolengauskas Jonas Laurynas pl Dołęgowski Jan Wawrzyn lt Trakų vaivadijos žem.

Lapai