Asmenvardžių paieška

IdentifikatoriusAsmenvardžiaiPareigosPaminėta
JuoZab lt Zabiela Juozapas pl Zabiełło Józef lt LDK kariomenės generolas pl generałowi wojsk WKL
JadTom lt Petrauskaitė Jadvyga Tomaševskienė pl z Piotrowskich Jadwiga Tomaszewska lt pl
AnuJuc lt Jucevičius Anupras pl Jucewicz Onufry lt sukolektorius pl sukolektor
StaMac lt Mackevičius Stanislovas pl Mackiewicz Stanisław lt Žemaičių kunigaištystės kamarininkas pl komornik Księstwa Żmudzkiego
AntPal lt Palubinskas Antanas pl Połubiński Antoni lt Žemaičių kunigaikštystės Telšių pavieto rotmistras
JuoPal lt Palubinskis Juozas pl Połubiński Józef lt Žemaičių kunigaikštystės Telšių pavieto rotmistras
MikUkr lt Ukrinas Mikalojus pl Ukryn Mikołaj lt Žemaitijos Kūnigaištystės poručikas pl porucznik Księstwa Żmudzkiego
JurJur lt Jurevičius Jurgis pl Jurewicz Jerzy lt Pirmininkaujantis Telšių pavieto žemionių teismo teisėjas pl Sędzia ziemian przezyduiący Pttu Telszewsk
JonAukPil lt Pilsudskis Jonas pl Piłsudski Jan lt Šv. Stanislovo ordino kavalierius pl kawaler Orderu św. Stanisława
JonLuc lt Jonas Lučinas iš Budinų giminės Jonas pl Łuczyn z Budyinów Jan
StaLuc1 lt Luckus Stamislovas pl Lucki Jan lt Trakų vaivadijos žemionis, bajoras pl ziemianin woj. trockiego, szlachtic
MatPal lt Jonas Lučinas Matilda Kobelinienė Silvestrovinčienė pl z Szuksztów Matylda Kobelinowa Sylwestrowinczowa
JokKat lt Katararskis Jokūbas pl Katarski Jakub
MagKat lt Vambutaitė Magalena pl z Wambuttów [?] Magdalena
DomStr lt Stripeika Dominykas pl Stryrpeyko Dominik,Stryrpeykowski Dominik
JuoStr lt Stripeika Juozapas pl Stryrpeyko Józef,Stryrpeykowski Józef
JuoGri lt Gricevičius Juozapas pl Grycewicz Józef
JuoDob lt Doblevičius Juozapas,Dapševičius Juozapas pl Doblewicz Józef,Dapszewicz Józef
TeoDob lt Doblevičienė Teodora,Dapševičienė Teodora pl Doblewicz Teodora,Dapszewicz Teodora
JuoRoz lt Razalskis Juozapas,Rosalskis Juozapas pl Rozalski Józef,Rosalski Józef
JuoKar lt Karminskis Juozapas pl Karmiński Józef lt Telšių pavieto rotmistras pl rotmistrz powiatu telszewskiemu
IgnPoz lt Poznanskis Ignotas pl Poznański Ignacy lt LDK vėliavininkas pl chor[ąży] WKL
JuoKam lt Kaminskis Juozapas pl Kamiński Józef lt Kauno pavieto rotmistras pl rotmistrz powiatu kowieńskiego
SteLau lt Laudginovas Steponas pl Lawdginow Stefan
AntLau lt Laudginovas Antanas pl Lawdginow Antoni
DovMoz lt Mozickis Dovydas pl Mozicki Dawid
BarMok lt Šukštytė Barbora Mokreckienė pl z Szuksztów Mokrzecka Barbara
IgnMok lt Ignas Mokreckis pl Mokrzecki Ignacy lt Telšių(?) pavieto rotmistras pl rotmistrzowi powiatu Księstwa Żmudzkiego
MykSaz lt Sazinas Mykolas pl Sazim Michał lt arendatorius pl arędarz
FloNie lt Niemčevskis Florijonas pl Niemczewski Florian lt Telšių(?) pavieto vėliavininkas pl chor[ążym] powiatu [telsz]
AgnNie lt Krasovskaitė Agnė Niemčevskienė pl Niemczewski Florian pl chor[ążym] powiatu [telsz]

Lapai