Dokumentų rengimas skaitmeninimui

Dokumentų rengimas skaitmeninimui – svarbus skaitmeninimo projektų etapas, kuris dažnai nėra tinkamai įvertinamas. Optimalus šio etapo darbų įgyvendinimas gali turėti įtakos viso projekto sėkmingai eigai, užtinkrinti tinkamą vaizdų kokybę, dokumentų ir personal saugą. Dažnai rengimas skaitmeninimui, kaip ir tyrinėjimai, atskleidžia svarbią informaciją apie dokumentų istoriją, kartais konservavimo ar restauravimo metu atrandami nauji dokumentai ar jų fragmentai.

Ruošiant dokumentus skaitmeninimui, svarbu laikytis tam tikros metodikos:

  • Įvertinti dokumento kodikologinę struktūrą – tai padeda apsaugoti skaitmeninamą dokumentą nuo galimų pažeidimų, nes leidžia pasirinkti konkretaus dokumento skaitmeninmo ypatybes atitinkančią įrangą.
  • Visi pelėsio (mikromicetų) pažeisti dokumentai turi būti dezinfekuoti prieš skaitmeninant ar rengiant metaduomenis – tai leidžia apsaugoti ir dokumentus ir darbuotojus.
  • Sausasis dokumentų valymas (dulkių ir kitų paviršiaus nešvarumų pašalinimas) sustabdo mikromicetų ir pavojingų cheminių elementų plitimą, gerina skaitmeninamų dokumentų estetinį vaizdą, tausoja skaitmeninimo įrangą.
  • Rengimo skaitmeininimui metu pasirenkamas restauravimo lygis priklauso nuo įvairių faktorių: projekto trukmės, techninės įrangos, personalo gebėjimų.

Šio projekto metu yra taikomos įvairaus sudengimo lygio konservavimas ir restauravimas, priklausomai nuo dokumentų būklės.

Rengimo skaitmeninimui etape yra tikimybė susidurti su rimtomis ir įdomiomis dokumentų autentiškumo išsaugojimo ir restauravimo metu išaiškėjusios naujos informacijos naudojimo problemomis.

Paminėsime dvi iš tokių problemų. Pirmoji – notarinis dokumentų įrišimas, kuris, viena vertus, yra reikšmingas dokumento istorijos elementas, kita vertus – kliūtis kiekvienam norinčiam dokumentą skaityti arba jį skaitmeninti. Be to, dokumento skaitymo metu notarinis įrišimas,  neleidžiantis pilnai atversti knygos, yra viena iš dokumento irimo priežasčių.  Po daugelio diskusijų buvo nuspręsta: tais atvejais, kai įrišimas neleidžia perskaityti dokumento teksto, perkirpti notarinio įrišimo virvutę.

Kita problema yra susijusi su autentiškais įrišimo elementais, kurie tuo pačiu metu yra ir istorinės bei kalbinės informacijos šaltinis. Žemaičių teismų knygų struktūra yra ypatinga, nes seni rankraščiai buvo naudojami knygų įrišimui: iš rankraštinių dokumentų buvo formuojami ryšiai.

Tokiais atvejais būtina rinktis: a) pažeisti knygos kodikologinės struktūros autentiškumą  ir išsaugoti dokumentus, kurie buvo originaliai naudojami įrišimui, kaip atskirus vienetus, įtraukiant juos į kolekciją, o atkuriant įrišimą naudoti kitas medžiagas, arba b) skaitmeninti šiuos naujai atrastus dokumentus ir grąžinti juos į originalų įrišimą. Bet kuriuo atveju restauravimas gali suteikti papildomų mokslui svarbių duomenų ir praturtinti projektą nauja informacija.

Trakų pavieto teismo antspaudas
Notarinis
Notarinis
Notarinis
Notarinis
Darbo vietoje
I.Kiedienė
I.Kiedienė atstatymas
I.Kiedienė siurblys
R.Gendvilytė
Struktūra
Pilna struktūra
Ryšiai apsiūti
Ryšiai arti
Ryšiai fragmentas
Ryšiai rankose
Ryšiai restauruotini
Ryšiai struktūra
Struktūra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19