Kolekcijos reikšmė

LDK teismų knygų kolekcija – vienas įdomiausių VUB istorinių rinkinių. Ją sudaro beveik 600 1540–1845 rankraštinių aktų knygų ir aktų knygų fragmentų. Dokumentų tekstai rašyti kanceliarine slavų, lenkų, lotynų ir rusų kalbomis įvairiose LDK (XVI–XVIII a.) ir Rusijos imperijos (XIX a.) teismo įstaigose. Ši kolekcija, kuri atspindi plačią politinę, socialinę ir ekonominę Lietuvos istorijos panoramą, praeities buitį, visuomeninę bei individualią psichologiją gali būti naudojama vykdant sinchroninius ir diachroninius LDK tyrinėjimus. Teismų knygos yra svarbus šaltinis svarbi kalbų istorijai, istorinei geografijai, geneologijai tyrinėti.

Signetas
Antspaudas
Antspaudas
Antspaudas
Antspaudukai signetai
Atversta
1
2
3
4
5
6