Atrankos kriterijai

  • Kolekcijos reikšmė
  • Intensyvus kolekcijos medžiagos naudojimas
  • Nepatenkinama kolekcijos fizinė būklė
  • Skaitmeninimo proceso tąsa
  • Kolekcijos aprašymo darbų tąsa
  • Galimybės atkurti Teismų knygų kolekciją elektroninėje erdvėje